Chính quyền Tổng thống Trump có thể di dời và đóng cửa nhiều văn phòng của Sở nhập tịch và di trú trên nhiều quốc gia

Bản đồ những văn phòng tại nước ngoài của Sở nhập tịch và di trú USCIS năm 2018

Theo thời báo Los Angeles đưa tin thì chính quyền Tổng thống Trump đang có ý định đóng cửa nhiều văn phòng của Sở nhập tịch và di trú viết vắt là USCIS trên nhiều quốc gia.

Điều này chính quyền Tổng thống Trump muốn giảm những dịch vụ cho những người đang muốn nhập cư hợp pháp vào Hoa Kỳ và muốn tập trung xử lý những hồ sơ đang còn tồn đọng rất nhiều hiện nay.

Những văn phòng tại nước ngoài sẽ bị đóng cửa bao gồm gia đình đoàn tụ, nhận con nuôi, nạn nhân thảm họa, quân nhân đang phục vụ tại nước ngoài và thường trú nhân muốn quay về nước.

Hiện tại Sở nhập tịch và di trú chưa có thông báo chính thức về những phát ngôn này từ chính quyền Tổng thống Trump.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *