Điều gì sẽ xảy ra khi hồ sơ H1b của bạn vẫn chưa được quyết định sau ngày 1 tháng 10

Có lẽ đây là điều làm rất nhiều những bạn du học sinh theo diện F1 và đang trong thời kỳ OPT sẽ rất hoang mang. Nếu giấy phép làm việc OPT của bạn sẽ hết hạn vào giữa tháng 4 và tháng 10 trong khi hồ sơ H1b của bạn đã được lựa chọn thì bạn được tự động gia hạn giấy phép làm việc đến ngày 30 tháng 9. Nó sẽ không là vấn đề lớn khi hồ sơ H1b của bạn được chấp nhận và bắt đầu làm việc vào ngày 1 tháng 10.

Nhưng vậy điều gì sẽ xảy ra nếu hồ sơ H1b của bạn vẫn trong tình trạng đang xét (Pending) cho đến ngày 1 tháng 10 hoặc kéo dài sau đó.

Khi thời kỳ gia hạn (cap gap extension) kết thúc vào ngày 30 tháng 9 thì bạn phải dừng làm việc ngay lúc này. Và thời kỳ 60 ngày khi kết thúc diện F1 (60 days grace period) sẽ bắt đầu được tính từ ngày 1 tháng 10. Lúc này bạn có thể ở lại Mỹ trong vòng 60 ngày nhưng tuyệt đối không được làm việc. Sau khi hết 60 ngày này thì sẽ là ngày 29 tháng 11, bạn nên nhớ sau ngày 29 tháng 11 thì bạn đã không còn trong tình trạng du học sinh F1 nữa trừ khi bạn tham gia vào một khóa học khác với I-20 mới.

Nhưng bạn vẫn được ở lại Mỹ để chờ đợi kết quả của hồ sơ H1b. Trong trường hợp hồ sơ H1b được chấp thuận thì tình trạng di trú của bạn sẽ được đổi sang H1b. Nhưng nếu hồ sơ H1b của bạn bị từ chối thì bạn sẽ bị rơi vào tình trạng cư trú bất hợp pháp bắt đầu tính từ ngày hồ sơ H1b bị từ chối. Và từ thời điểm này bạn cũng sẽ không thể đổi sang bất cứ diện visa hay duy trì tình trạng di trú F1 nữa.

Lời khuyên là nếu bạn không chắc chắn và muốn có những giải pháp khác thì ngay trong thời kỳ 60 ngày, bạn nên gia hạn F1 với một trường học nào khác hoặc một diện visa khác để nếu hồ sơ H1b bị từ chối vẫn có thể ở lại Mỹ hoặc chuyển đổi sang những diện khác.

Ngoài ra bạn có một sự lựa chọn khác là có thể du lịch hoặc bay về Việt Nam để chờ kết quả hồ sơ H1b. Nếu bạn chọn giải pháp này thì đến giai đoạn chuyển tình trạng di trú (Adjust status) sẽ tự động bị hủy bỏ và nếu hồ sơ H1b của bạn được chấp nhận thì Lãnh sự quán tại nước sở tại sẽ có bước phỏng vấn và cấp visa.

Nếu các bạn có câu hỏi hãy email đến chúng tôi tại: info@greenhandshake.com

Chris Nguyen

Greenhandshake Vietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *