Dự thảo luật mới về cách quay “xổ số” cho diện visa lao động có kỹ năng H1b.

Dự thảo luật mới về cách quay “xổ số” cho diện visa lao động có kỹ năng H1b. Theo dự luật mới này thì khi Sở di trú nhận số lượng đơn xin visa H1b vượt quá chỉ tiêu thì sẽ tiến hành quay xổ số để bốc thăm tất cả các hồ sơ trong chỉ tiêu 65.000 suất. Nếu những hồ sơ có bằng Thạc sĩ trở lên không được chọn lần này sẽ được tiếp tục quay xổ số lần 2 cho diện bằng cấp cao (Master Cap) với 20.000 suất. Bằng cách này thì cơ hội của những hồ sơ thuộc diện thạc sĩ trở lên có cơ hội cao hơn những hồ sơ thông thường.

Những năm gần đây thì Sở di trú có nhiều chính sách ưu tiên những hồ sơ thuộc nhóm ngành STEM và lực lượng lao động có trình độ cao.

Xin tham khảo thêm tại đây: https://www.federalregister.gov/…/registration-requirement-…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *