Lịch chiếu khán di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 1/2020

Vào ngày 9 tháng 12 năm 2019 đã có lịch cấp chiếu khán di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 1/2020 như sau:

Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước
F1 15/07/2013 Tăng 8 tuần
F2A Đang xét
F2B 08/08/2014 Không thay đổi
F3 15/11/2007 Tăng 1 tuần
F4 01/02/2007 Không thay đổi

Ngoại trừ diện F1 có tăng 8 tuần thì tất cả các diện đều không thay đổi. 


Ghi chú:

Diện F1: Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ

Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân Mỹ

Diện F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ

Diện F3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ

Diện F4: Anh chị em của công dân Mỹ

Diện tôn giáo luôn luôn có hiệu lực

Nguồn tại: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2020/visa-bulletin-for-january-2020.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *