Lịch chiếu khán di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 4/2020

Vào ngày 13 tháng 3 năm 2020 đã có lịch cấp chiếu khán di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 4/2020 như sau:

Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước
F1 01/01/2014 Tăng 11 tuần
F2A Đang xét
F2B 01/11/2014 Tăng 6 tuần
F3 01/02/2008 Tăng 6 tuần
F4 01/07/2006 Như tháng trước


Ghi chú:

Diện F1: Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ

Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân Mỹ

Diện F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ

Diện F3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ

Diện F4: Anh chị em của công dân Mỹ

Diện tôn giáo luôn luôn có hiệu lực

Nguồn tại: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2020/visa-bulletin-for-april-2020.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *