Lịch chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 11/2019

Vào ngày 17 tháng 10 năm 2019 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 11/2019 như sau:

Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước
F1 01/03/2013 Tăng 6 tuần
F2A Đang xét
F2B 08/07/2014 Tăng 5 tuần
F3 15/10/2007 Tăng 4 tuần
F4 01/01/2007 Tăng 5 tuần

Diện F2B đã tăng trở lại sau khi dừng lại vào Lịch chiếu kháng tháng 10

Ghi chú:

Diện F1: Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ

Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân Mỹ

Diện F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ

Diện F3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ

Diện F4: Anh chị em của công dân Mỹ

Diện tôn giáo luôn luôn có hiệu lực

Nguồn tại: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2020/visa-bulletin-for-november-2019.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *