Lịch chiếu khán di dân dành cho diện việc làm tháng 2/2020

 

Vào ngày 17 tháng 1 năm 2020 đã có lịch cấp chiếu khánn di dân cho diện việc làm cho người Việt Nam trong tháng 2/2020 như sau:

Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước
EB1 01/12/2018 Tăng 8 tuần
EB2 Đang xét
EB3 Đang xét
EB4 Đang xét Không đổi
EB5 15/12/2016 Tăng 1 tuần

Nhận xét từ Greenhandshake:

– Lịch chiếu khán dành cho diện việc làm với ứng cử viên từ Việt Nam theo diện việc làm ngoài EB1 thì đều đang có sẵn. Nói chung ứng cử viên từ Việt Nam định cư theo diện việc làm không nhiều nên các diện đều có sẵn. Ngoại trừ diện Thẻ xanh đầu tư EB5 thì Việt Nam cùng Trung Quốc hồ sơ đang bị tồn đọng nhiều.

Ghi chú:

EB1: Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc gia

EB2: Những người có bằng cấp cao và có khả năng vượt trội

EB3: Lao động có bằng cử nhân, lao động kỹ năng và lao động không kỹ năng

EB4: Di dân đặc biệt

EB5: EB5 (đầu tư lấy thẻ xanh) diện đầu tư trực tiếp, đầu tư qua trung tâm vùng

Nguồn tại: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2020/visa-bulletin-for-february-2020.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *