Lịch chiếu kháng di dân dành cho diện việc làm tháng 6/2019

 

Vào ngày 14 tháng 5 năm 2019 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân cho diện việc làm cho người Việt Nam trong tháng 6/2019 như sau:

Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước
EB1 22/04/2018 Tăng 7 tuần
EB2 Đang xét Không đổi
EB3 Đang xét Không đổi
EB4 Đang xét Không đổi
EB5 01/10/2016 Tăng 1 tuần

Nhận xét từ Greenhandshake:

– Diện EB1 đã không còn trong tình trạng “Đang xét” cho tất cả các nước, thậm chí diện EB1 của những ứng cử viên Trung Quốc đã lùi lại 22/02/2017 và Ấn Độ là 01/01/2015. Những ứng cử viên EB1 từ Việt Nam vẫn tăng nhanh lên 7 tuần. 

– Diện EB2 tất cả các nước đều trong tình trạng “Đang xét” ngoại trừ ứng cử viên từ Trung Quốc và Ấn Độ.

– Diện EB3 tất cả các nước đều trong tình trạng “Đang xét” ngoại trừ ứng cử viên từ Trung Quốc, Ấn Độ và Phillipines.

– Diện EB5 tất cả các nước đều trong tình trạng “Đang xét” ngoại trừ ứng cử viên từ Trung Quốc và Việt Nam. Những năm gần đây ứng cử viên xin thẻ xanh theo diện EB5 từ Việt Nam tăng rất nhanh dẫn đến tình trạng này.

Ghi chú:

EB1: Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc gia

EB2: Những người có bằng cấp cao và có khả năng vượt trội

EB3: Lao động có bằng cử nhân, lao động kỹ năng và lao động không kỹ năng

EB4: Di dân đặc biệt

EB5: EB5 (đầu tư lấy thẻ xanh) diện đầu tư trực tiếp, đầu tư qua trung tâm vùng

Nguồn tại: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2019/visa-bulletin-for-june-2019.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *