Lịch chiếu kháng di dân dành cho diện việc làm tháng 7/2019

 

Vào ngày 13 tháng 6 năm 2019 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân cho diện việc làm cho người Việt Nam trong tháng 7/2019 như sau:

Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước
EB1 22/04/2018 Không đổi
EB2 Đang xét Không đổi
EB3 Đang xét Không đổi
EB4 Đang xét Không đổi
EB5 01/10/2016 Không đổi

Nhận xét từ Greenhandshake:

– Lịch chiếu kháng dành cho diện việc làm với ứng cử viên từ Việt Nam hoàn toàn không thay đổi từ tháng 6 cho đến tháng 7. So với mặt bằng chung thì những ứng cử viên cho diện EB1 và EB5 Việt Nam đều rất khả quan so với những nước có nhiều người đăng ký như Trung Quốc và Ấn Độ. Trong diện EB5 thì Việt Nam vẫn là nước đứng thứ 2 sau Trung Quốc có người nộp đơn.

Ghi chú:

EB1: Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc gia

EB2: Những người có bằng cấp cao và có khả năng vượt trội

EB3: Lao động có bằng cử nhân, lao động kỹ năng và lao động không kỹ năng

EB4: Di dân đặc biệt

EB5: EB5 (đầu tư lấy thẻ xanh) diện đầu tư trực tiếp, đầu tư qua trung tâm vùng

Nguồn tại: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2019/visa-bulletin-for-july-2019.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *