Lịch chiếu kháng di dân dành cho diện việc làm tháng 8/2019

Vào ngày 11 tháng 7 năm 2019 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân cho diện việc làm cho người Việt Nam trong tháng 8/2019 như sau:

Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước
EB1 01/07/2016 Bị lùi lại hơn 2 năm
EB2 01/01/2017 Bị lùi lại hơn 2 năm
EB3 01/07/2016 Bị lùi lại 3 năm
EB4 Đang xét Không đổi
EB5 15/10/2014 Bị lùi lại 2 năm

Nhận xét từ Greenhandshake:

– Lịch chiếu kháng dành cho diện việc làm với ứng cử viên từ Việt Nam theo diện việc làm gần như đều bị lùi lại 2 đến 3 năm. Đây là một vấn đề bình thường khi sắp hết năm tài khóa 2019 (Fiscal Year). Sẽ có nhiều thay đổi và mọi thứ sẽ trở lại bình thường khi sang năm tài khóa 2020 (Fiscal Year).

Ghi chú:

EB1: Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc gia

EB2: Những người có bằng cấp cao và có khả năng vượt trội

EB3: Lao động có bằng cử nhân, lao động kỹ năng và lao động không kỹ năng

EB4: Di dân đặc biệt

EB5: EB5 (đầu tư lấy thẻ xanh) diện đầu tư trực tiếp, đầu tư qua trung tâm vùng

Nguồn tại: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2019/visa-bulletin-for-august-2019.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *