Lịch chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 1/2019

Vào ngày 14 tháng 12 năm 2018 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 1/2019 như sau:

Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước
F1 22/08/2011 Tăng 2 tuần
F2A 08/11/2016 Tăng 4 tuần
F2B 15/03/2012 Tăng 4 tuần
F3 15/08/2006 Tăng 2 tuần
F4 22/05/2005 Tăng 4 tuần

Ghi chú:

Diện F1: Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ

Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân Mỹ

Diện F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ

Diện F3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ

Diện F4: Anh chị em của công dân Mỹ

Diện tôn giáo luôn luôn có hiệu lực

Nguồn tại: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2019/visa-bulletin-for-january-2019.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *