Lịch chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 10/2019

Vào ngày 18 tháng 9 năm 2019 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 10/2019 như sau:

Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước
F1 15/01/2013 Tăng 2 tuần
F2A Đang xét
F2B 01/06/2014 Không thay đổi
F3 15/09/2007 Tăng 2 tuần
F4 22/11/2006 Tăng 3 tuần

Tháng 10, sau một thời gian các diện đều tăng nhanh thì đến tháng này tất cả đều tăng chậm lại chỉ 2 tuần và đặc biệt diện F2B đứng yên. Hy vọng các tháng sau tốc độ xử lý hồ sơ sẽ tăng nhanh trở lại.

Ghi chú:

Diện F1: Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ

Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân Mỹ

Diện F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ

Diện F3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ

Diện F4: Anh chị em của công dân Mỹ

Diện tôn giáo luôn luôn có hiệu lực

Nguồn tại: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2020/visa-bulletin-for-october-2019.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *