Lịch chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 3/2019

Vào ngày 15 tháng 2 năm 2019 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 3/2019 như sau:

Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước
F1 22/10/2011 Tăng 4 tuần
F2A 08/01/2017 Tăng 5 tuần
F2B 01/08/2012 Tăng 12 tuần
F3 08/09/2006 Tăng 2 tuần
F4 22/09/2005 Tăng 12 tuần

Thông tin tuyệt vời sau Tết Nguyên Đán cho những ai thuộc diện F2B và F4 khi ngày ưu tiên đã tăng 12 tuần!

Ghi chú:

Diện F1: Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ

Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân Mỹ

Diện F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ

Diện F3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ

Diện F4: Anh chị em của công dân Mỹ

Diện tôn giáo luôn luôn có hiệu lực

Nguồn tại: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2019/visa-bulletin-for-march-2019.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *