Lịch chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 5/2019

Vào ngày 12 tháng 4 năm 2019 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 5/2019 như sau:

Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước
F1 08/01/2012 Tăng 5 tuần
F2A 15/05/2017 Tăng 10 tuần
F2B 01/02/2013 Tăng 13 tuần
F3 08/11/2006 Tăng 6 tuần
F4 15/02/2006 Tăng 6 tuần

Tháng 5 tin tốt với những ai diện F2A và F2B khi đã tăng hơn 10 tuần.

Ghi chú:

Diện F1: Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ

Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân Mỹ

Diện F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ

Diện F3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ

Diện F4: Anh chị em của công dân Mỹ

Diện tôn giáo luôn luôn có hiệu lực

Nguồn tại: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2019/visa-bulletin-for-may-2019.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *