Lịch chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 6/2019

Vào ngày 14 tháng 5 năm 2019 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 6/2019 như sau:

Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước
F1 15/02/2012 Tăng 5 tuần
F2A 15/07/2017 Tăng 8 tuần
F2B 15/05/2013 Tăng 14 tuần
F3 22/12/2006 Tăng 6 tuần
F4 01/04/2006 Tăng 6 tuần

Tháng 6 tin tốt với những ai diện F2B khi đã tăng 14 tuần.

Ghi chú:

Diện F1: Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ

Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân Mỹ

Diện F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ

Diện F3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ

Diện F4: Anh chị em của công dân Mỹ

Diện tôn giáo luôn luôn có hiệu lực

Nguồn tại: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2019/visa-bulletin-for-june-2019.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *