Lịch chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 7/2019

Vào ngày 13 tháng 6 năm 2019 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 7/2019 như sau:

Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước
F1 08/03/2012 Tăng 3 tuần
F2A Đang xét
F2B 01/09/2013 Tăng 14 tuần
F3 08/03/2007 Tăng 10 tuần
F4 15/06/2006 Tăng 10 tuần

Tháng 7 tin tốt với những ai diện F2B khi đã tăng 14 tuần. Chúng tôi chưa rõ hiện tại diện F2A là “Current” tức là tất cả các hồ sơ đều được xét. Chắc sẽ rõ ràng hơn khi sang tháng sau vì điều này không đúng trên thực tế.

Ghi chú:

Diện F1: Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ

Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân Mỹ

Diện F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ

Diện F3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ

Diện F4: Anh chị em của công dân Mỹ

Diện tôn giáo luôn luôn có hiệu lực

Nguồn tại: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2019/visa-bulletin-for-july-2019.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *