Lịch chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 9/2019

Vào ngày 15 tháng 8 năm 2019 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 9/2019 như sau:

Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước
F1 01/01/2013 Tăng 24 tuần
F2A Đang xét
F2B 01/06/2014 Tăng 20 tuần
F3 01/09/2007 Tăng 9 tuần
F4 01/11/2006 Tăng 4 tuần

Tháng 9, hai diện F1 và F2B tăng rất nhanh. Đặc biết lâu rồi chúng tôi mới thấy diện F2B tăng nhanh như lần này.

Ghi chú:

Diện F1: Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ

Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân Mỹ

Diện F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ

Diện F3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ

Diện F4: Anh chị em của công dân Mỹ

Diện tôn giáo luôn luôn có hiệu lực

Nguồn tại: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2019/visa-bulletin-for-september-2019.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *