Những thay đổi lớn dành cho chương trình EB5 (đầu tư lấy thẻ xanh tại Hoa Kỳ)

Sở di trú (USCIS) sẽ chính thức đưa thông tin về những thay đổi của chương trình Đầu tư lấy thẻ xanh EB5 vào ngày 24 tháng 7. Đây là những thay đổi đầu tiên kể từ năm 1993. Và những thay đổi này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2019.

Những thay đổi bao gồm những mục sau đây:

  • Tăng mức đầu tư tối thiểu
  • Sửa đổi lại tiêu chuẩn của Khu vực việc làm mục tiêu
  • Cho những cơ quan quản lý trực tiếp Ku vực việc làm mục tiêu
  • Làm rõ hơn quy trình chuyển đổi từ thẻ xanh có điều kiện sang thẻ xanh vĩnh viễn
  • Cho phép ứng cử viên EB5 giữ ngày ưu tiên trong những trường hợp nhất định

 

EB-5 Visa là gì?

Chương trình EB-5 visa cho phép những doanh nhân nước ngoài mà đầu tư vào một doanh nghiệp Mỹ có được thẻ xanh để trở thành thường trú nhân của Mỹ. Người có EB-5 visa có thể sống và làm việc vĩnh viễn tại Mỹ cùng vợ/chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của họ. Chương trình EB-5 visa, cũng được gọi là Di dân theo diện việc làm: chương trình định cư theo diện đầu tư ưu tiên 5, được vận hành bởi Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS). Chương trình được thành lập bởi Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 1990 để tạo điều kiện tăng đầu tư vào nền kinh tế Mỹ. Chương trình đã được cải cách vài lần để tăng nhu cầu xin EB-5 visa. Những lần cải cách đó bao gồm việc hình thành các Trung tâm Khu vực EB-5 thông qua một Chương trình thí điểm.

Những yêu cầu về đầu tư di dân cấp EB-5 visa

Để đáp ứng các yêu cầu về EB-5 visa, nhà đầu tư nước ngoài phải đầu tư vốn vào một doanh nghiệp Mỹ vì lợi nhuận. Khoản đầu tư bắt buộc phụ thuộc vào vị trí và loại hình của doanh nghiệp nhận khoản đầu tư đó. Nhìn chung, khoản vốn đầu tư phải là $1000.000 tính theo tỉ giá thị trường hiện tại của Mỹ. Vốn đầu tư được rót vào những khu vực bị suy thoái kinh tế được gọi là Khu vực tập trung nghề nghiệp (TEA) hoặc vùng nông thôn và có thể đủ điều kiện ở mức đầu tư bắt buộc là $500,000. Các khoản đầu tư theo diện EB-5 phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho lao động Mỹ trong ít nhất 2 năm.

 

Hiện nay vấn đề quan tâm nhất của những thay đổi về chương trình EB5 là mức đầu tư tối thiểu sẽ tăng từ 1 triệu đô la lên 1 triệu 8 đô la (đây là mức tăng đầu tiên từ năm 1990). Luật quy định giữ mức đầu tư tối thiểu phải khác nhau 50% giữ đầu tư trong trung tâm vùng và bên ngoài nên mức đầu tư trong Trung tâm vùng sẽ tăng từ $500,000 lên $900,000. Luật chính thức sẽ cung cấp thông tin về mức đầu tư tối thiểu thay đổi theo lạm phát hàng năm.

Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin chính thức vào ngày mai!

Thông tin thêm tại đây: https://www.uscis.gov/news/news-releases/new-rulemaking-brings-significant-changes-eb-5-program

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *