Phần 2: Người mới định cư/ Du học sinh xây dựng điểm tín dụng (Credit Score) như thế nào?

Trước khi bắt đầu muốn xây dựng Điểm tín dụng thì sẽ phải hiểu Điểm tín dụng là gì?

Điểm tín dụng là một khái niệm rất phổ biến tại Mỹ và gần như bạn sẽ nghe thấy điều này rất nhiều trên mọi phương diện của đời sống. Từ những vấn đề đơn giản như thuê nhà, nộp hồ sơ ga, điện, nước nếu Điểm tín dụng thấp có thể bạn sẽ phải đặt cọc cao hơn cho đến những vấn đề quan trọng hơn như một số công ty còn kiểm tra Điểm tín dụng để đánh giá ứng cử viên. Và thông dụng nhất là vay tiền mua xe, mua nhà sẽ không được hoặc chịu lãi suất cao nếu Điểm tín dụng thấp.

Điểm tín dụng được bắt đầu từ 300 cho đến điểm cao nhất là 850 để xác định thành tích cũng như uy tín của từng cá nhân. Dựa vào đây thì các ngân hàng, tổ chức tài chính có thể đánh giá được người này có thành tích tốt về quản lý tài chính hay không.

Điểm tín dụng của bạn càng cao thì cơ hội để thuyết phục ngân hàng, tổ chức tài chính cho bạn vay nợ càng lớn và số tiền lãi suất sẽ thấp hơn những người có điểm tín dụng thấp. Theo chiều ngược lại thì những người có điểm tín dụng thấp sẽ rất khó khăn để vay để mua xe, nhà… vì dưới con mắt ngân hàng bạn không đáng tin.

 

Đây là thang điểm của Điểm tín dụng:

300 – 629: Điểm xấu

630 – 689: Tạm được

690 – 719: Tốt

720 – 749: Rất tốt

750 trở lên: Hoàn hảo

Điểm tín dụng của mỗi người là kết quả thu thập được từ những thông tin liên quan đến hồ sơ vay trả của mỗi người và được tổng kết bới những cơ quan tín dụng (Credit Bureaus) phổ biến nhất là: Equifax, Experian và TransUnion.

 

Vậy Điểm tín dụng được tính toán như thế nào?

Chúng ta phải hiểu Điểm tín dụng được tính toán dựa trên những yếu tố nào thì mới có thể cải thiện được điều này. Điểm tín dụng dựa trên 5 yếu tố này:

  1. Payment history (Thói quen trả tiền) – Chiếm 35% điểm tín dụng
  2. Credit Utilization (Tỉ lệ vay nợ) – Chiếm 30% điểm tín dụng
  3. Length of Credit history (Thời gian về thành tích tín dụng) – Chiếm 15% điểm tín dụng
  4. New Credit (Những món nợ mới và khác nhau) – Chiếm 10% điểm tín dụng
  5. Types of Credit Used (Những loại tín dụng đã sử dụng) – Chiếm 10% điểm tín dụng

Phần sau chúng tôi sẽ giải thích cụ thể về từng yếu tố của Điểm tín dụng.

Phần 3:

Phần 3: Người mới định cư/ Du học sinh xây dựng điểm tín dụng (Credit Score) như thế nào?

Shawn Nguyen

CEO/ Founder of GREENHANDSHAKE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *