Phần 3: Người mới định cư/ Du học sinh xây dựng điểm tín dụng (Credit Score) như thế nào?

Như phần 2 chúng ta đã biết Điểm tín dụng được tính toán như thế nào

Điểm tín dụng dựa trên 5 yếu tố này:

  1. Payment history (Thói quen trả tiền) – Chiếm 35% điểm tín dụng
  2. Credit Utilization (Tỉ lệ vay nợ) – Chiếm 30% điểm tín dụng
  3. Length of Credit history (Thời gian về thành tích tín dụng) – Chiếm 15% điểm tín dụng
  4. New Credit (Những món nợ mới và khác nhau) – Chiếm 10% điểm tín dụng
  5. Types of Credit Used (Những loại tín dụng đã sử dụng) – Chiếm 10% điểm tín dụng

 

Payment history (Thói quen trả tiền)

Như đã đề cập ở trên “Thói quen trả tiền” chiếm đến 35% điểm tín dụng nên đây là yếu tố quan trọng nhất. Trong phần này hệ thống sẽ ghi nhận lại tất cả những gì liên quan đến việc bạn trả tiền thẻ tín dụng, tiền vay mượn nhà, tiền hóa đơn, các khoản nợ khác như tiền học, tiền xe… Bạn phải trả tiền đều đặn và đúng thời hạn không được bỏ lỡ những khoản này nếu không điểm tín dụng sẽ ảnh hưởng rất nặng nề.

 

Credit Utilization (Tỉ lệ vay nợ)

Đây là yếu tố quan trọng thứ 2 trong điểm tín dụng mà bạn cần phải chú ý và có rất nhiều người quản lý mục này không cẩn thận để ảnh hưởng đến điểm tín dụng.

Để hiểu một cách đơn giản là nếu bạn được ngân hàng cho Hạn mức tín dụng (Credit Limit) là $1,000 thì khi bạn xử dụng $500 tức là bạn đã dùng đến 50% tỷ lệ vay nợ. Mức an toàn được các tổ chức tín dụng khuyên là bạn nên xử dụng ít hơn 10% tổng Hạn mức tín dụng.

Để cải thiện vấn đề này mà không ảnh hưởng đến việc chúng ta xử dụng thẻ tín dụng thì bạn phải tìm cách nâng Hạn mức tín dụng vay nợ lên cao hơn hoặc bạn sẽ thanh toán thẻ tín dụng trước ngày họ đóng hóa đơn.

Có những hiểu lầm như Hạn mức tín dụng không quan trọng bằng tổng số Điểm tín dụng như sau. Nhiều người hiểu lầm Điểm tín dụng phản ánh mọi thứ và những người có cùng số điểm như nhau thì có cơ hội giống nhau. Nhưng thực tế là Hạn mức tín dụng của ai cao hơn thì người đó “đáng tin” với ngân hàng hay những tổ chức tín dụng.

Ví dụ: Bạn có Hạn mức tín dụng là $1,000 và dùng $100 tức là bạn mới dùng hết 10% tỷ lệ vay nợ và có Điểm tín dụng tốt. Và người bạn của bạn có Hạn mức tín dụng là $10,000 và dùng $1,000 tức là bạn của bạn cùng dùng 10% tỷ lệ vay nợ và giả sử có cùng Điểm tín dụng như bạn.

Trong trường hợp này bạn của bạn sẽ “đáng tin” hơn vì có tổng Hạn mức tín dụng cao mặc dù xử dụng số tiền vay nợ nhiều hơn bạn 10 lần.

Lời khuyên: Bạn phải cố gắng tăng Hạn mức tín dụng cao dần điều này giúp cho tài chính cá nhân và Điểm tín dụng rất nhiều.

Để làm được điều này thì bạn phải cập nhật thường xuyên thu nhập của bạn nếu có tăng để ngân hàng tự đánh giá và cấp thêm Hạn mức tín dụng phù hợp. Ngoài ra cách đơn giản nhất là cứ sau mỗi 6 tháng bạn lại xin tăng Hạn mức tín dụng với ngân hàng một lần mà không cần yêu cầu bạn có tăng thu nhập, ngân hàng sẽ đánh giá và tăng nếu thấy hợp lý. Bằng cách này từ từ bạn cũng sẽ có một Hạn mức tín dụng cao theo thời gian.

 

Length of Credit history (Thời gian về thành tích tín dụng)

Điều này là một trở ngại đối với những người nhập cư và du học sinh vì bạn cần thời gian mới có thể tăng về hạng mục này mà không có cách nào khác. Trong hạng mục này thì hệ thống sẽ tính thời điểm đầu tiên bạn mở thẻ tín dụng hay một khoản vay nào đó. Và khi bạn mở thẻ tín dụng mới hệ thống sẽ chia đều với các thẻ khác để có thời gian trung bình.

Khó khăn với người mới nhập cư vì những người ở đây từ nhỏ đã có Số an sinh xã hội và được cấp thẻ tín dụng từ rất sớm trong khi người mới qua phải xây dựng từ đâu nên Thời gian về thành tích tín dụng không được lâu.

Và bạn càng có nhiều thẻ tín dụng thì càng tốt, điều này nghe có vẻ bất hợp lý vì tại sao người vay nợ nhiều lại được khuyến khích. Nhưng hệ thống quan tâm đến người đó quản lý những khoản vay ra sao để đánh giá khả năng quản lý tài chính tốt hay không.

Nên tất cả thông số đều giống nhau nhưng người nào có Thời gian thành tích tín dụng dài hơn sẽ có uy tín hơn với ngân hàng và tổ chức tín dụng.

 

New Credit (Những món nợ mới và khác nhau)

Những món nợ mới sẽ ảnh hưởng ngắn hạn đến Điểm tín dụng của bạn nhưng sẽ tốt với Điểm tín dụng trong dài hạn. Điều này xảy ra khi bạn xin thêm thẻ tín dụng hoặc vay ngân hàng để mua.

Lời khuyên: Bạn nên chuẩn bị để xin nhiều thẻ cùng một lúc vì mỗi lần bạn xin thêm thẻ tín dụng thì ngân hàng/ tổ chức tín dụng sẽ chạy trên hệ thống để điều tra gọi là credit inquiry/ credit pull để duyệt hồ sơ của bạn. Khi ngân hàng/ tổ chức tín dụng làm điều này thì sẽ làm mất Điểm tín dụng tạm thời.

Nên khi bạn xin cùng một lúc thì các ngân hàng không thấy được bạn đã xin những thẻ trong cùng một lúc. Ngoài ra cũng tốt cho cả Thời gian thành tích tín dụng vì thời gian mở thẻ cùng nhau nên thời gian chia đều. Nếu bạn mở từng thẻ khác thời điểm thì những thẻ mới mở sẽ làm giảm Thời gian thành tích tín dụng của những thẻ cũ vì họ cộng thời gian lại và chia đều.

 

Types of Credit Used (Những loại tín dụng đã sử dụng)

Hệ thống khuyến khích bạn đa dạng các khoản nợ khác nhau. Như bạn có thẻ tín dụng, có vay mua nhà, vay mua xe… Nếu các khoản nợ càng đa dạng chứng tỏ bạn quản lý tài chính rất tốt và nhiều tổ chức tin tưởng bạn nên mới cho bạn vay nhiều loại như vậy.

Những phần sau chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những Chiến thuật làm sao để có điểm tín dụng cao.

Phần 4:

Phần 4: Người mới định cư/ Du học sinh xây dựng điểm tín dụng (Credit Score) như thế nào?

Shawn Nguyen

CEO/ Founder of GREENHANDSHAKE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *