Sở di trú Hoa Kỳ đưa ra công cụ mới để tính phí hồ sơ giúp tránh những trường hợp đóng sai phí

Sở di trú Hoa Kỳ đưa ra công cụ mới để tính phí hồ sơ giúp tránh những trường hợp đóng sai phí. Bạn có thể vào đây để dùng công cụ này: Online Fee Calculator. Công cụ mới này giúp người có ý định nộp đơn tính đúng mức phí mà mình phải nộp tránh những sai sót đáng tiếc trong quá trình xét duyệt.

Sở di trú đã xây dựng công cụ này để giảm thiểu số lượng hồ sơ bị từ chối vì lý do đóng sai lệ phí. Với công cụ này bạn có thể coi chính xác lệ phí của hồ sơ và phí lăn tay, cũng như những khoản phí được cập nhật liên tục mới nhất.

Trong năm 2017, Sở di trú đã xử lý hơn 11 triệu hồ sơ. Và trong những hồ sơ yêu cầu lệ phí thì Sở di trú sẽ từ chối nếu đương đơn đóng sai mức phí quy định. Đây là một vấn đề ảnh hưởng lớn đến số lượng hồ sơ bị từ chối nên Sở di trú đã xây dựng công cụ này cho mọi người kiểm tra chính xác trước khi nộp đơn.

Khi xử dụng công cụ này thì bạn sẽ chọn những mẫu đơn theo diện của mình hoặc nhiều mẫu đơn cùng một lúc và trả lời những câu hỏi liên quan. Công cụ sẽ tự động tính mức biểu phí chính xác mà đương đơn phải nộp.

Hơn nữa công cụ này có thể xử dụng trên mọi trình duyệt, máy tính và điện thoại. Và để đảm bảo quyền riêng tư, công cụ này không thu thập dữ liệu người dùng.

Tìm hiểu thêm tại: https://www.uscis.gov/news/news-releases/new-uscis-tool-calculates-fees-helps-avoid-incorrect-payments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *