Sở di trú (USCIS) chính thức thông báo kết thúc quá trình chọn hồ sơ H1b cho kỳ 2020

Sở di trú (USCIS) thông báo vào ngày 17 tháng 5 đã chính thức kết thúc quá trình nhập dữ liệu cho kỳ H1b năm 2020. Đây là thông báo chính thức sau khi hệ thống máy tính lựa chọn ngẫu nhiên theo quy trình quay xổ số những hồ sơ nộp visa làm việc H1b bao gồm cả diện thông thường (bằng cử nhân) và diện bằng cấp cao (bằng thạc sĩ trở lên).

Đây là những thông tin cuối cùng xác nhận nếu bạn vẫn chưa nhận được giấy thông báo chấp nhận hồ sơ H1b từ Sở di trú thì khả năng rất cao hồ sơ của bạn đã không được lựa chọn. Sau đó Sở di trú sẽ gửi trả lại toàn bộ hồ sơ và phí bạn đã gửi. Ngoài ra bạn có thể kiểm tra nếu những tờ séc đóng phí H1b không được Sở di trú lấy tiền thì cũng là khả năng rất cao hồ sơ của bạn đã không được chọn.

Thông thường khoảng giữa tháng 6 thì các hồ sơ không được lựa chọn sẽ được trả về công ty nộp hồ sơ bảo lãnh. Chúng tôi lấy tiếc nếu hồ sơ của bạn không được lựa chọn nhưng nên chuẩn bị trước để tìm ra những giải pháp phù hợp để có hướng đi đúng đắn.

Hiện nay chúng tôi có nhận được nhiều câu hỏi về những giải pháp khi hồ sơ H1b không được chọn và bạn có thể liên lạc tại lienhe@greenhandshake.com để được phản hồi nhanh nhất. Ngoài ra chúng tôi đã có một bài viết về những sự lựa chọn khi hồ sơ H1b bị từ chối, bạn có thể tham khảo tại:

Những sự lựa chọn của bạn nếu Visa làm việc diện H1b bị từ chối

GREENHANDSHAKE VIETNAM

Nguồn tại:

https://www.uscis.gov/news/alerts/uscis-completes-data-entry-fiscal-year-2020-h-1b-cap-subject-petitions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *