Tag Archives: doanh nhân toàn cầu

Chủ tịch Nguyễn Chính chia sẻ về tầm quan trọng của Công dân toàn cầu với thế hệ trẻ Việt Nam

Nhân dịp đầu năm 2019, Chủ tịch Nguyễn Chính chia sẻ về tầm quan trọng của Công dân toàn cầu với thế hệ trẻ Việt Nam Nhân loại đã bước qua ba cuộc công nghệ và nay đang bước vào cuộc công nghệ 4.0. Mỗi cuộc cách mạng đã tạo đột biến, bước ngoặt cho