Tag Archives: lịch chiếu khán tháng 3 2020

Lịch chiếu khán di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 3/2020

Vào ngày 18 tháng 2 năm 2020 đã có lịch cấp chiếu khán di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 3/2020 như sau: Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước F1 08/10/2013 Tăng 7 tuần F2A Đang xét F2B 15/09/2014 Tăng 3 tuần F3 15/12/2007 Tăng 3 tuần