Tag Archives: lịch chiếu khán tháng 6 2020

Lịch chiếu khán di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 6/2020

Vào ngày 20 tháng 5 năm 2020 đã có lịch cấp chiếu khán di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 6/2020 như sau: Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước F1 22/05/2014 Tăng 8 tuần F2A Đang xét F2B 15/03/2015 Tăng 8 tuần F3 15/04/2008 Tăng 4 tuần