Tag Archives: visa bulletin

Lịch chiếu khán di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 9/2020

Vào ngày 19 tháng 8 năm 2020 đã có lịch cấp chiếu khán di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 9/2020 như sau: Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước F1 15/09/2014 Tăng 4 tuần F2A Đang xét F2B 08/07/2015 Tăng 4 tuần F3 15/06/2008 Tăng 2 tuần

Lịch chiếu khán di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 8/2020

Vào ngày 20 tháng 7 năm 2020 đã có lịch cấp chiếu khán di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 8/2020 như sau: Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước F1 15/08/2014 Tăng 5 tuần F2A Đang xét F2B 08/06/2015 Tăng 5 tuần F3 01/06/2008 Tăng 3 tuần

Bất động sản Mỹ kỳ 1: Những siêu thị nào ảnh hưởng đến bất động sản

Đây là một đặc thù khá thú vị của thị trường Bất động sản Mỹ khi những thương hiệu siêu thị “hạng sang” này đã ảnh hưởng lên giá trị bất động sản mà một nhà đầu tư ở thị trường này cần chú ý Theo tổ chức quản lý cơ sở dữ liệu về

Lịch chiếu khán di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 7/2020

Vào ngày 16 tháng 6 năm 2020 đã có lịch cấp chiếu khán di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 7/2020 như sau: Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước F1 08/07/2014 Tăng 6 tuần F2A Đang xét F2B 01/05/2015 Tăng 6 tuần F3 08/05/2008 Tăng 3 tuần

Lịch chiếu khán di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 6/2020

Vào ngày 20 tháng 5 năm 2020 đã có lịch cấp chiếu khán di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 6/2020 như sau: Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước F1 22/05/2014 Tăng 8 tuần F2A Đang xét F2B 15/03/2015 Tăng 8 tuần F3 15/04/2008 Tăng 4 tuần

Lịch chiếu khán di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 5/2020

Vào ngày 6 tháng 4 năm 2020 đã có lịch cấp chiếu khán di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 5/2020 như sau: Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước F1 22/03/2014 Tăng 11 tuần F2A Đang xét F2B 15/01/2015 Tăng 10 tuần F3 15/03/2008 Tăng 6 tuần

Lịch chiếu khán di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 4/2020

Vào ngày 13 tháng 3 năm 2020 đã có lịch cấp chiếu khán di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 4/2020 như sau: Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước F1 01/01/2014 Tăng 11 tuần F2A Đang xét F2B 01/11/2014 Tăng 6 tuần F3 01/02/2008 Tăng 6 tuần

Du học sinh cần làm gì khi trường học đóng của vì dịch Covid 19

Hiện tại sau khi Tổng thống Trump thông báo tình trạng khẩn cấp thì rất nhiều trường học tại Mỹ đã đóng cửa và điều này ảnh hưởng rất lớn đến các em Du học sinh. Hiện tại nhiều em Du học sinh đang hoang mang vì ở lại thì sinh hoạt phí đắt đỏ

Lịch chiếu khán di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 3/2020

Vào ngày 18 tháng 2 năm 2020 đã có lịch cấp chiếu khán di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 3/2020 như sau: Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước F1 08/10/2013 Tăng 7 tuần F2A Đang xét F2B 15/09/2014 Tăng 3 tuần F3 15/12/2007 Tăng 3 tuần

Lịch chiếu khán di dân dành cho diện việc làm tháng 2/2020

  Vào ngày 17 tháng 1 năm 2020 đã có lịch cấp chiếu khánn di dân cho diện việc làm cho người Việt Nam trong tháng 2/2020 như sau: Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước EB1 01/12/2018 Tăng 8 tuần EB2 Đang xét EB3 Đang xét EB4 Đang xét Không