Tag Archives: visa bulletin

Lịch chiếu kháng di dân dành cho diện việc làm tháng 6/2019

  Vào ngày 14 tháng 5 năm 2019 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân cho diện việc làm cho người Việt Nam trong tháng 6/2019 như sau: Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước EB1 22/04/2018 Tăng 7 tuần EB2 Đang xét Không đổi EB3 Đang xét Không đổi

Lịch chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 6/2019

Vào ngày 14 tháng 5 năm 2019 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 6/2019 như sau: Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước F1 15/02/2012 Tăng 5 tuần F2A 15/07/2017 Tăng 8 tuần F2B 15/05/2013 Tăng 14 tuần F3 22/12/2006 Tăng

Phần 4: Người mới định cư/ Du học sinh xây dựng điểm tín dụng (Credit Score) như thế nào?

Chiến thuật làm sao để có điểm tín dụng cao và chất lượng Tại sao lại là điểm tín dụng cao và chất lượng? Nhiều người nhầm tưởng điểm tín dụng cao cũng đi kèm với chất lượng và có nhiều người chỉ mới mở 1 thẻ tín dụng sau vài tháng có thể có

Lịch chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 5/2019

Vào ngày 12 tháng 4 năm 2019 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 5/2019 như sau: Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước F1 08/01/2012 Tăng 5 tuần F2A 15/05/2017 Tăng 10 tuần F2B 01/02/2013 Tăng 13 tuần F3 08/11/2006 Tăng

Lịch chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 4/2019

Vào ngày 14 tháng 3 năm 2019 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 4/2019 như sau: Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước F1 01/12/2011 Tăng 5 tuần F2A 01/03/2017 Tăng 7 tuần F2B 22/10/2012 Tăng 11 tuần F3 22/09/2006 Tăng

Lịch chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 3/2019

Vào ngày 15 tháng 2 năm 2019 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 3/2019 như sau: Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước F1 22/10/2011 Tăng 4 tuần F2A 08/01/2017 Tăng 5 tuần F2B 01/08/2012 Tăng 12 tuần F3 08/09/2006 Tăng

Lịch chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 2/2019

Vào ngày 12 tháng 1 năm 2019 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 2/2019 như sau: Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước F1 22/09/2011 Tăng 4 tuần F2A 01/12/2016 Tăng 3 tuần F2B 01/05/2012 Tăng 6 tuần F3 22/08/2006 Tăng

Lịch chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 1/2019

Vào ngày 14 tháng 12 năm 2018 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 1/2019 như sau: Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước F1 22/08/2011 Tăng 2 tuần F2A 08/11/2016 Tăng 4 tuần F2B 15/03/2012 Tăng 4 tuần F3 15/08/2006 Tăng

Lịch chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình tháng 12/2018

Vào ngày 13 tháng 11 năm 2018 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 12/2018 như sau: Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước F1 08/08/2011 Tăng 6 tuần F2A 08/10/2016 Tăng 3 tuần F2B 15/02/2012 Tăng 6 tuần F3 01/08/2006 Tăng 3 tuần F4 22/04/2005