Tin tức mới nhất của kỳ H1b 2020

Vào ngày 5 tháng 4, Sở di trú thông báo đã nhận đủ số lượng hồ sơ H1b diện Thông thường/Cử nhân cho năm 2020. Diện này bao gồm 65,000 suất.

Sở di trú chưa thông báo về lượng hồ sơ nhận được dành cho diện Thạc sĩ/ Bằng cấp cao. Diện này có 20,000 suất. Theo chúng tôi thì diện này cũng đã đạt số chỉ tiêu rồi.

Vào năm trước thì Sở di trú đã nhận được 190,098 hồ sơ H1b thuộc cả 2 diện. Theo dự đoán của chúng tôi con số này có thể thấp hơn vì những chính sách nhập cư siết chặt của chính quyền tổng thống Trump.

Nếu các bạn có câu hỏi hãy email đến chúng tôi tại: info@greenhandshake.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *