Trả lời về H1b visa năm 2020

Hạn nộp hồ sơ H1b 2020 đang đến gần vào ngày mùng 1 tháng 4 năm 2019, gần đây chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về visa H1b nhất là những du học sinh diện F1. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ sắp xếp lịch từ ngày 25 tháng 3 đến ngày mùng 1 tháng 4 để trả lời nhanh nhất có thể cho những ai đang có câu hỏi về visa H1b cho năm nay hoặc những du học sinh chuẩn bị tốt nghiệp đang thắc mắc nên chuẩn bị ra sao.

Nếu có câu hỏi bạn có thể gửi đến email: info@greenhandshake.com. Những tin nhắn qua Facebook chúng tôi sẽ trả lời trễ hơn nên mong mọi người hãy gửi vào email để chúng tôi phục vụ tốt nhất có thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *